Winners

Preu

Els preus varien segons el nombre de jugadors/es i el joc escollit (entre 48€ i 114€)

El Tresor Asteca i El Misión Gaudí
2 jugadors/es: 48€ (24€ cada un)
3 jugadors/es: 60€ (20€ cada un)
4 jugadors/es: 72€ (18€ cada un)
5 jugadors/es: 80€ (16€ cada un)
Excepcionalment acceptem grups de 6 jugadors/es: 90€ (15€ cada un) No admetem a més persones per motius de seguretat, a més que perjudica la vostra experiència. Contacta amb nosaltres si voleu ser 6 jugadors o més.
 
After-Party
3 jugadors/es: 69€ (23€ cada un)
4 jugadors/es: 80€ (20€ cada un)
5 jugadors/es: 95€ (19€ cada un)
6 jugadors/es: 114€ (19€ cada un)
No admetem a més persones per motius de seguretat, a més que perjudica la vostra experiència. Contacta amb nosaltres si voleu ser més jugadors del que s'indica.
 
Laberinto del Tiempo:

2 personas: 49 euros 
3 personas: 59 euros
4 personas: 69 euros
5 personas: 79 euros

6 personas: 90 euros 
7 personas: 99 euros
8 personas: 109 euros
9 personas: 119 euros
10 personas: 129 euros

Per jugar a dos equips paral·lels, consultar amb anterioritat per email.